Module /  Vertrouwd en veilig op internet

In deze module verwerf je de nodige kennis en vaardigheden om op een veilige en geruste manier het internet te gebruiken.  
Het internet is een snel evoluerende wereld. Omdat websites vaak veranderen, leren we je niet waar de knopjes staan, maar focussen we op inschattingsvermogen, veilig gebruik en de juiste strategieën. 

Inhoud

  • Accounts en wachtwoorden 
  • Phishing 
  • Nieuwsbrieven en spam 
  • Meldingen 
  • Veilig online betalen 
  • Advertenties en cookies 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques

Toelatingsvoorwaarden

Geen voorkennis vereist. CVO EduKempen adviseert reeds kennis te hebben van het basisgebruik van computer en internet. 

Studiebewijs

Deelcertificaat 'Veiligheid'

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 04/09/2019 tot 27/11/2019 woensdagvoormiddag Boomgaardstraat 56, 2300 Turnhout 20 € 30
Van 10/09/2019 tot 12/11/2019 dinsdagavond Leenhofstraat 33, 2400 Mol 20 € 30
Van 18/09/2019 tot 23/10/2019 woensdagnamiddag Spikdorenveld 22, 2260 Westerlo 20 € 30

Mogelijke vervolgmodules