Opleidingen /  Boekhoudkundig assistent

In de opleiding Boekhoudkundig assistent worden de cursisten voorbereid op een job als boekhoudkundig assistent bij een boekhoudkantoor, op de boekhoudafdeling in een bedrijf, op de boekhoudafdeling bij de overheid enz. Cursisten die slagen voor de opleiding kunnen meteen aan de slag in het werkveld. 

Inhoud

Tijdens deze opleiding leren cursisten administratieve, boekhoudkundige en financiële verrichtingen en handelingen uitvoeren, rekening houdend met de geldende regelgeving. Enerzijds verwerven ze tijdens de opleiding een aantal algemene administratieve en communicatieve vaardigheden, anderzijds is er het boekhoudkundige luik dat specifieke vaardigheden en kennis vereist .

Als voorbereiding op de module Frans voor een boekhoudkundig bediende in het 2de semester, bieden wij een voortraject Frans aan in het 1ste semester.
Als voorbereiding op de module Digitale administratieve vaardigheden in oktober, bieden wij een voortraject ICT aan in september.

Voor anderstaligen is het mogelijk om in te stappen na het behalen van het studiebewijs NT2 niveau 2.3.

Modules

Module
Aan- en verkoopverrichtingen
Basisprincipes dubbele boekhouding
Digitale administratieve vaardigheden (verlengd) voor een boekhoudkundig assistent
Diverse verrichtingen
Engels voor een boekhoudkundig assistent
Financiële verrichtingen
Frans voor een boekhoudkundig assistent
Stage voor een boekhoudkundig assistent
Zakelijke communicatie voor een boekhoudkundig assistent

Inschrijven

Voor deze opleiding kan je je inschrijven op volgend secretariaat:

Traject

Uurrooster

Brochure

Studiebewijs

Certificaat Boekhoudkundig Assistent
Diploma secundair onderwijs Boekhoudkundig assistent in combinatie met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming.

Opmerkingen

Voor deze opleiding bieden wij een geïntegreerd traject aan met NT2.
Wens je extra informatie over de opleiding >>  turnhout@edukempen.be