Module /  Professioneel bedrijfsgericht Frans

In deze module leer je op een heel praktische manier vlot en correct het zakelijk Frans gebruiken voor de dagelijkse communicatie in een professionele omgeving.

Inhoud

  • notities maken en verwerken 
  • de BIN-normen en nettiquette toepassen
  • een zakelijke brief en e-mail schrijven 
  • agendabeheer
  • klanten professioneel onthalen 
  • een cv maken en solliciteren
Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Het certificaat behaald hebben voor Frans richtgraad 1.
Indien je de taal al in zekere mate beheerst, leg je een niveautest af. Zo kom je steeds terecht in de module die het best aansluit bij jouw niveau. Neem hiervoor contact op met ons centrum. 

Cursussen

Inschrijven voor de modules die starten in september is mogelijk tot 1/3 van de lestijden aangeboden zijn. Inschrijven voor de B-modules die starten in de derde/vierde lesweek van januari kan mits voorkennis en na contact met de taalco├Ârdinator.