Module /  Basishoudingen in de huishoud- en zorgberoepen

In deze module verwerf je een aantal algemene beroepshoudingen en communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden hebben betrekking op het professioneel omgaan met de mensen, deontologie, diversiteit en samenwerking 

Inhoud

  • basiskennis van diversiteit en deontologie
  • basiskennis observatietechnieken en rapportering
  • basiskennis van sociale vaardigheden
  • basiskennis van communicatie in het Nederlands
  • basiskennis van (zelf-) reflectie

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Basishoudingen in de huishoud- en zorgberoepen na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.