Module /  Begeleide intervisie huishoudhulp

Je leert de noodzakelijke formaliteiten in orde te brengen voor het werkplekleren.  Je reflecteert over het leerproces als huishoudhulp en je leert je eigen handelen bij te sturen en te verbeteren. 

Inhoud

  • openstaan en constructief omgaan met feedback
  • reflecteren over het eigen handelen en indien nodig bijsturen. 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Begeleide intervisie huishoudhulp na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.