Module /  EHBO huishoudhulp

In deze module leer je EHBO toepassen en omgaan met noodsituaties. 

Inhoud

  • herkennen van levensbedreigende situaties
  • zorgen voor veiligheid van de persoon in nood
  • alarmeren van verantwoordelijken of hulpdiensten
  • toepassen noodzakelijke eerste hulp
  • uitvoeren BLS (basic life support) met en zonder AED (defibrillator) Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat EHBO na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.