Module /  Ondersteuning fysiek en psychosociaal welbevinden

Je leert oog te hebben voor de zorg- en ondersteuningsnoden van de cliënt om zo zijn welbevinden te ondersteunen. Je leert empathisch en professioneel om te gaan en te communiceren met de cliënt met respect voor zijn achtergrond en wensen. 

Inhoud

  • basiskennis van preventie en valincidenten
  • basiskennis van hulpmiddelen (bv. rolstoel, krukken,…) en hulpinstanties
  • basiskennis van veelvoorkomende zorg- en ondersteuningsvragen
  • basiskennis van de verschillende levensfases
  • aandacht hebben voor het welbevinden van de cliënt
  • samenwerken en informatie uitwisselen met anderen (bv. collega, leidinggevende) 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Ondersteuning fysiek en psychosociaal welbevinden na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.