Module /  Werkplekleren als huishoudhulp

Je implementeert de verworven kennis en vaardigheden van de opleiding op een reële en/of een gesimuleerde werkplek. 

Inhoud

  • organiseren van huishoudelijke taken 
  • huishoudelijke taken uitvoeren volgens de kwaliteitsnormen
  • handelen volgens professionele gedragscode
  • samenwerken met cliënt en anderen en communiceren op professionele wijze
  • ontwikkelen van eigen deskundigheid

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Werkplekleren huishoudhulp na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.