Je leert in deze module, in functie van herstel en onderhoud, eenvoudige schilderwerken uit te voeren. Je ontwikkelt de nodige competenties om werkzaamheden te plannen, de haalbaarheid van de werken in te schatten, instructies i.v.m. veiligheid uit te voeren, gereedschappen te onderhouden en met derden te communiceren over timing en werkzaamheden. 

Inhoud

  • planning en opmeten 
  • veilig werken en regelgeving i.v.m. hygiëne en milieu 
  • gebruik van gereedschappen bij schilderwerken: schuurmiddelen-borstels-ladders en stellingen 
  • schilderwerk: grondlaag-dekkend/niet dekkend-verfsoorten 
  • communicatie en werkmethode

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

instapvrije module

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Technische werkzaamheden schilderen na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.

Mogelijke vervolgmodules

De module technische werkzaamheden behangen wordt samen met de module technische werkzaamheden schilderen ingericht. Beide modules worden als één pakket aangeboden!