Module /  Controle leidingen en dichtheid koelinstallaties

In deze module leer je de uitgevoerde montagewerken beoordelen en visueel controleren op fouten of lekken. Je leert een druktest uitvoeren en eventuele lekken bij gemaakte aansluitingen herstellen.

 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Beginsituatie - je hebt het deelcertificaat behaald van de module “plaatsing en montage koeltech-nische componenten”.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Controle leidingen en dichtheid koelinstallaties na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.