Module /  Correctief onderhoud koelinstallaties

In deze module leer je een correctief onderhoud uitvoeren op een koeltechnische installatie. 

Je analyseert storingen, interpreteert foutcodes en gaat op zoek naar mogelijke oorzaken. Bij het ver-vangen of herstellen van onderdelen leer je demontagetechnieken toepassen met oog op hergebruik van materialen. Je leert ook een werkadministratie bijhouden.

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Beginsituatie – je hebt het deelcertificaat behaald van de modules “voorbereidende installatietech-nieken”, “plaatsing en montage koeltechnische componenten” en “controle leidingen en dichtheid koelinstallaties”.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Correctief onderhoud koelinstallaties na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.