Module /  Voorbereidende installatie technieken

Inhoud

In deze module leer je de voorbereidende technieken kennen voor zowel installatieberoepen als voor de koeltechnische beroepen. Je leert de verschillende soorten materialen (leidingen en buizen) bewerken en verbinden. Ook leer je in deze module in functie van het montagewerk de basisprincipes met betrekking tot het gebruik van elektrische componenten en het leggen van elektrische kabels en datakabels. Verder komt ook het maken van doorboringen bij de montagewerkzaamheden aan bod. 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Beginsituatie - er zijn geen specifieke instapvoorwaarden. 

 

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Voorbereidende installatietechnieken na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.