Module /  Werken op hoogt module 1+2


In deze module leer je veilig werken op hoogte. Je leert correct gebruik te maken van ladders en steigers 
en een eenvoudige steiger op te bouwen, te controleren, te beveiligen en te betreden. 
Je gebruikt hierbij de nodige beschermingsmiddelen 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Beginsituatie - er zijn geen specifieke instapvoorwaarden 

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Werken op hoogte module 1+2 na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.