Module /  Restaurant à la carte en keukenorganisatie

In deze module leg je jezelf toe op de organisatie van de keuken: voorbereidende werkzaamheden, naverwerkende activiteiten, ontvangst en controleren van leveringen, … 

Inhoud

  • Klaarzetten van het buffet met à la carte gerechten
  • Een inschatting maken van de werkzaamheden, rekening houdend met reservaties, bestellingen, offertes, weersomstandigheden…
  • Opmaken van werkroosters, werkplanning en vastleggen van de werkvolgorde
  • Structureren van de mise-en-place in de keuken
  • Bewaken van de naleving van het tijdschema en zorgen voor een efficiënte werkvoortgang 


Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Het certificaat van hulpkok en de deelcertificaten "Onthaal en omgang met gasten" en "Interactie zaal/keuken" behaald hebben.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Restaurant à la carte en keukenorganisatie na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.

Opmerkingen

Deze cursus staat momenteel niet op de planning. Vul hier jouw gegevens in en wij brengen jou op de hoogte zodra er een nieuwe cursus start.

  • In de vermelde kosten zijn voor de campus in Turnhout de ingrediëntengelden reeds inbegrepen. De kledij die in de keukens gedragen moet worden, dient nog apart aangekocht te worden.
  • In de overige campussen (Mol, Balen & Westerlo) dienen de ingrediëntengelden nog apart betaald te worden

Mogelijke vervolgmodules