Module /  Onderhoud in de zorgsector

In deze module verwerf je inzicht in de werking van een ziekenhuis en een zorginstelling, met daaronder: de verschillende diensten, het stockbeheer en de gebruikte materialen. Ook krijg je de vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om het dagelijks en periodiek onderhoud van de leef- en werkomgeving uit te voeren.  

Inhoud

  • Ziekenhuishygiëne  
  • Administratieve taken en principes van stockbeheer 
  • Ziekenhuisdiensten kennen en herkennen 
  • Materiaalkennis 
  • Materiaal aanvullen en transporteren 
  • Reinigen en ontsmetten van verschillende materialen 
  • Onderhoud van woon - en werkomgeving  

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques

Toelatingsvoorwaarden

Bij de start van dit opleidingsonderdeel dient de cursist niet te beschikken over bepaalde competenties. 

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 29/01/2020 tot 23/06/2020 Achterstraat 20, 2980 Zoersel 40 € 64
Van 29/01/2020 tot 23/06/2020 Achterstraat 20, 2980 Zoersel 40 € 64