Module /  EHBO voor een medisch administratief assistent

In deze module leert men EHBO toepassen.

Inhoud

  • Verleent eerste hulp in noodsituaties. 
  • Werkt bij de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de werkzaamheden volgens het stappenplan 
  • Past de vigerende regelgeving toe op het gebied van hygiĆ«ne, milieu, veiligheid en gezondheid 
  • Past elementaire EHBO-vaardigheden zelfstandig toe 
  • Schat in of medische of andere hulp moet ingeroepen worden 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof
  • Kinderbijslag

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat EHBO na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.