Module /  Initiatie stoffeerwerk

In deze module maak je kennis met de grondbeginselen van het meubelstofferen.  

Inhoud

Je leert de basistechnieken van het stofferen:  
  • een eenvoudig zitmeubel opmeten en een kostprijsraming maken ervan 
  • de benamingen van de verschillende gereedschappen en materialen 
  • slopen en demonteren 
  • eenvoudig grijswerk toepassen 
  • optekenen, knippen en stikken van eenvoudige patronen 
  • aanbrengen van de bekleding op eenvoudig demonteerbare onderdelen 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Het is sterk aan te bevelen om de module Kussens eerst, of gelijktijdig met het 1ste jaar te volgen. Je leert daar de basisvaardigheden voor stofferen, zoals stikken.  

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Initiatie stoffeerwerk na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.

Opmerkingen

Deze module vormt samen met de module Grijswerk het 1ste jaar meubelstoffeerder. Als je wil starten met de opleiding, schrijf je in voor beide modules (Initiatie stoffeerwerk + Grijswerk).

Mogelijke vervolgmodules

  • Stoffeerwerk 
  • Speciale stoffeertechnieken