Module /  Bestemming gids kanaal Dessel-Schoten

In deze module leert de cursist een grondig inzicht in de bestemming (stad, regio, museum, natuurgebied) te verwerven. De bestemming wordt onder meer kunsthistorisch, historisch, geografisch, sociaal, gastronomisch, volkskundig en toeristisch geduid. Men leert om via bronnenonderzoek uit de veelheid aan informatie (uit het verleden en het heden) een selectie te maken die aangepast is aan de doelgroep. Tevens leert men ook linken te leggen tussen de bestemming en de cultuur van de bezoeker.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.