Module /  Chronische zorgproblematieken 2

In deze module leer je de persoonsverzorging uitvoeren van personen met een chronische zorgnood volgens het zorg- en ondersteuningsplan van de cliënt en conform de wettelijke bepalingen.

Inhoud

  • Anatomie en fysiologie, preventie van veneuze en arteriële aandoeningen van de onderste ledematen
  • Voeding en-dieetleer, advies voor ene gezonde levenswijze, aangepaste voeding, valpreventie en voldoende slaap
  • Meest voorkomende chronische aandoeningen van het hart, het bloedvatenstelsel-en lymfestelsel, stelsel, het ademhalingsstelsel en het neurologisch stelsel
  • Persoonszorg uitvoeren voor personen met een chronische zorgnood conform de wettelijke bepalingen, basisprincipes hanteren
  • Preventiemaatregelen 
  • Planning en organisatie, rapportage en evalueren, zelfreflectieVoor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Bij de start van dit onderdeel dient de cursist niet te beschikken over bepaalde competenties.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Chronische zorgproblematieken 2 na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.