EduKempen | Praktische info | Inschrijvingen - Kortingen

Inschrijvingen - Kortingen

Vrijstelling van inschrijvingsgeld

Als je in aanmerking komt voor een volledige vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld, breng dan een geldig attest bij inschrijving mee. Dat attest mag niet ouder zijn dan 1 maand op het moment van inschrijving. Als je geen geldig attest kan voorleggen, betaal je het volledige bedrag (€ 1,50 per lestijd).

Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld

Je betaalt geen inschrijvingsgeld als je:

 • nog geen diploma van het secundair onderwijs behaald hebt en ingeschreven bent voor een geletterdheidsmodule Nederlands en Leren Leren of een opleiding in het studiegebied aanvullende algemene vorming
 • op het moment van inschrijving materiële hulp geniet (asielzoekers)
 • op het moment van inschrijving het statuut van tijdelijke bescherming bezit
 • op het moment van inschrijving een inkomen verwerft via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon, of ten laste bent van voormelde categorieën
 • op het moment van inschrijving als gedetineerde verblijft in één van de Belgische strafinrichtingen
 • inburgeraar bent en een inburgeringscontract ondertekend hebt vóór 1 september 2023 voor een opleiding NT2 richtgraad 1 (overgangsmaatregel tot einde contract)
 • inburgeraar bent en een inburgeringscontract ondertekend hebt of een inburgeringsattest behaald hebt voor een opleiding NT2 richtgraad 2
 • op het moment van inschrijving een inkomen verwerft via een inschakelings- of werkloosheidsuitkering voor een opleiding die je volgt in het kader van een door VDAB erkend traject naar werk (https://www.vdab.be/opleidingen)
 • niet-werkend, verplicht ingeschreven werkzoekend bent en op het moment van inschrijving nog geen recht op een inschakelingsuitkering hebt verworven.

Verminderde vrijstelling van het inschrijvingsgeld

Je betaalt € 0,60 per lestijd als je:

 • je inschrijft voor een opleiding Nederlands Tweede Taal (NT2) in de richtgraden 2, 3 of 4.

Je betaalt € 0,30 per lestijd als je op het moment van inschrijving:

 • een inkomen verwerft via een inschakelings- of werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die je niet volgt in een door VDAB erkend traject naar werk
 • in het bezit bent van een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt
 • in het bezit bent van een attest waaruit het recht op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten blijkt
 • in het bezit bent van een attest, aangevraagd voor de leeftijd van 65 jaar, waaruit blijkt dat je ingeschreven bent bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • in het bezit bent van een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
 • in het bezit bent van een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten
 • ten laste bent van iemand in voormelde categorieën.

Voor het volledig overzicht en specifieke voorwaarden zie: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vrijstelling-van-inschrijvingsgeld-in-het-volwassenenonderwijs