EduKempen | Praktische info | Voor cursisten - Ombudsdienst

Heb je een klacht over de werking van het centrum, over een concrete handeling, een beslissing van een personeelslid van het centrum of over de evaluaties? Dan kan je contact opnemen met de ombudsdienst.

De taak van de ombudsdienst omvat onder andere:

  • onafhankelijke bemiddeling ingeval van een geschil tussen een cursist en een leerkracht indien het niet rechtstreeks met de betrokken leerkracht kan opgelost worden;
  • onderzoeken van alle klachten in verband met de evaluatieregeling, het verloop van de evaluaties, de deliberatie (cf. evaluatiereglement); 
  • aanwezig zijn op deliberaties en toezien op het correcte verloop ervan. De ombudsman of -vrouw is in geen enkel geval stemgerechtigd.

De ombudsman of -vrouw waarborgt volledige discretie en zal niets ondernemen zonder jouw toestemming.

De ombudsman of -vrouw bemiddelt met de betrokken partijen en tracht een oplossing te bekomen voor het probleem, rekening houdend met de belangen van alle betrokken partijen.

De ombudsdienst is bereikbaar via:

ombuds.mol@edukempen.be

ombuds.turnhout@edukempen.be