Voor cursisten /  Vrijstellingsaanvragen

Je kunt een vrijstelling aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK). Dat houdt in dat je officiële diploma’s, getuigschriften of attesten kan voorleggen waaruit blijkt dat je de beoogde competenties van deze modules al hebt opgedaan tijdens eerder gevolgde opleidingen. CVO EduKempen onderzoekt je aanvraag.

Je kan ook een vrijstelling aanvragen op basis van eerder verworven competenties (EVC). Je bewijst aan de hand van documenten dat je de beoogde competenties wel degelijk hebt opgedaan tijdens die eerdere werkervaring. CVO EduKempen onderzoekt je aanvraag.

Meer info vind je in volgende bijlage.

Aanvraagformulier.