Module /  Aan- en verkoopverrichtingen

Inhoud

In deze module leert de cursist de gebruikelijke handelsdocumenten klasseren, controleren en opstellen. Aan- en verkoopfacturen en creditnota’s worden boekhoudkundig verwerkt met behulp van een boekhoudsoftwarepakket. 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof
  • Kinderbijslag

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Aan- en verkoopverrichtingen na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.

Mogelijke vervolgmodules

Als je geslaagd bent voor de module "Basisprincipes dubbele boekhouding"," aan- en verkoopverrichtingen" en "financiële verrichtingen" kan je starten met de module "Diverse verrichtingen "