Module /  Lekkage controle koeltechnicus

In deze module leer je op een visuele en manuele manier een koelinstallatie controleren op lekken. 
Je leert meettoestellen en detectieapparatuur gebruiken en de resultaten van metingen en controles 
systematisch interpreteren. Nauwkeurig, transparant en kwaliteitsbewust werken staan hierbij centraal.

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Beginsituatie – je hebt het deelcertificaat behaald van de modules “voorbereidende installatietech-nieken”, “plaatsing en montage koeltechnische componenten” en “controle leidingen en dichtheid koelinstallaties”.

 

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Lekkage controle koeltechnicus na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.