Module /  Initiatie lassen

In deze module maak je kennis met de verschillende lasprocédés, basis-vormen, naadvormen, lasposities en materialen.
Je leert de juiste vakterminologie hanteren. 
Je leert veilig werken met oog voor milieu, welzijn en kwaliteit. 
 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Beginsituatie - er zijn geen specifieke instapvoorwaarden 

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Initiatie lassen na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.