Module /  Basisprincipes voor de huishoud- en zorgberoepen (Zorgkundige)

 In deze module verwerf je de basisprincipes inzake veilig, hygiënisch, ergonomisch en milieubewust werken. 

Inhoud

  •  Basiskennis van beschermingsmaatregelen tegen infectie, zowel bij zichzelf als op de werkplek 
  •  Kennis van hygiëne- en netheidsregels en -procedures 
  •  Kennis van de basisprincipes in het huishouden en in de zorgverlening (hygiëne, comfort, veiligheid, ergonomie, milieubewust werken) 
  •  Basiskennis van het correct handelen in noodsituaties Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Bij de start van dit onderdeel dient de cursist niet te beschikken over bepaalde competenties.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Basisprincipes voor de huishoud- en zorgberoepen na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.