Module /  Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: parameters

In deze module leer je de gedelegeerde handelingen uit te voeren volgens de richtlijnen en onder supervisie van de verpleegkundige aan een cliënt met of zonder ADL-dysfunctie : meting van de parameters

Inhoud

  • Basiskennis van gedelegeerde parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, waaronder bloeddruk, ademhalingsfrequentie, zuurstofsaturatie, bewustzijn, het invullen ven van verschillende meetschalen bv risico decubitus, pijn, valpreventie…
  • Gedelegeerde verpleegkundige handelingen
  • Glycemie en glycemiemeting door capillaire bloedafname
  • Gebruik van protocollen m.b.t. verpleegkundige en verzorgende handelingen
  • Verschillende verzorgingsmaterialen herkennen en mee kunnen werken
  • Plannen en organiseren conform het zorgplan
  • De zorg evalueren en rapporteren in het zorgdossier 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Bij de start van dit onderdeel dient de cursist niet te beschikken over bepaalde competenties.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: paramaters na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.