Module /  Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: preventie van veneuze aandoeningen in de onderste ledematen

In deze module leer je de gedelegeerde handelingen uit te voeren volgens de richtlijnen en onder supervisie van de verpleegkundige aan een cliënt met of zonder ADL-dysfunctie; preventie van veneuze aandoeningen in de onderste ledematen en compressietherapie.

Inhoud

  • Gedelegeerde handelingen herkennen en kunnen toepassen 
  • Preventie van veneuze arteriële aandoeningen in de onderste ledematen
  • Evidence based compressietherapie (compressiekousen en-zwachtels ) kunnen aanleggen
  • Gebruik van protocollen( verpleeg-en zorgkundige handelingen, ziekenhuisinfecties, preventieve maatregelen)
  • Verschillende verzorgingsmaterialen herkennen en mee kunnen werken
  • Plannen en organiseren conform het zorgplan
  • De zorg evalueren en rapporteren in het zorgdossier

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Bij de start van dit onderdeel dient de cursist niet te beschikken over bepaalde competenties.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: preventie van veneuze aandoeningen in de onderste ledematen na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 31/01/2023 tot 20/06/2023 dinsdag van 08:00 u. tot 11:50 u. + dinsdag van 10:00 u. tot 11:50 u. Achterstraat 20, 2980 Zoersel 10 € 25