Module /  Kwaliteitsvol werken in de zorg

In deze module leer je kwaliteitsvol werken volgens de huidige procedures, wettelijke reglementeringen en volgens de professionele gedragscode van een zorgkundige.

Inhoud

  • Basiskennis van kwaliteitsbegrippen en kwaliteitsnormen in de zorg
  • Basiskennis van regelgeving en deontologisch kader met betrekking tot de uitoefening van het beroep
  • Handelen volgens de professionele gedragscode van een zorgkundige
  • Zorgkundig handelen volgens de actuele richtlijnen, protocollen en procedures
  • Het organiseren van de zorg voor de zorgvrager aan de hand van een kwaliteitsvol zorgplan
  • De zorg objectief observeren, evalueren en rapporteren in het zorgdossier 


Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Bij de start van dit onderdeel dient de cursist niet te beschikken over bepaalde competenties.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Kwaliteitsvol werken in de zorg na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.