Module /  Omgaan met psychische zorgvragen

In deze module leer je personen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunen. Je leert hoe ondersteun je het psychosociale welbevinden en bevorder je de zelfredzaamheid van personen met psychische zorgvragen en hoe handelen volgens de professionele gedragscodes als zorgkundige. 

Inhoud

  • Veel voorkomende psychische aandoeningen en veel voorkomende psychopathologie
  • Kennis van de doelgroep personen met psych(iatr)ische problemen
  • Kenmerken van su├»cidaal gedrag
  • Ondersteunen van revalidatie/therapietrouw
  • Ondersteunen van zelfredzaamheidsdoelen, draagkracht versterken of herstellen
 


Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Bij de start van dit onderdeel dient de cursist niet te beschikken over bepaalde competenties.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Omgaan met psychische zorgvragen na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.