Module /  Ondersteuning van personen met een handicap

In deze module leer je adequaat en professioneel omgaan met en ondersteuning bieden aan personen met een fysieke en/of mentale beperking en aan hun omgeving. 

Inhoud

  • Basiskennis van de doelgroep personen met een beperking
  • Basiskennis meest voorkomende mentale, fysieke en meervoudige beperkingen en ontwikkelingsstoornissen
  • Basiskennis van de zorgvisie en zorgprocessen
  • Evalueren en rapporteren van de zorg


Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Bij de start van dit onderdeel dient de cursist niet te beschikken over bepaalde competenties.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Ondersteuning van personen met een handicap na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.