Module /  Samenwerking met andere zorgverstrekkers

In deze module leer je professioneel samenwerken en communiceren met andere zorgverleners. 

Inhoud

  • Je leert handelen volgens de professionele code van de cliënt, scheiding van de verzorgende en zorgkundige (beroepsgeheim, privacy van de cliënt, scheiding beroepscontext-privé)
  • Je werkt samen met andere zorgverstrekkers binnen het interdisciplinair team


Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Bij de start van dit onderdeel dient de cursist niet te beschikken over bepaalde competenties.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Samenwerking met andere zorgverstrekkers na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.