Module /  Stage verzorgende taken 4

In deze stagemodule ga je op je stageplek (gezinszorg, dagverzorgingscentrum, autonome leefgroep) de verworven kennis en vaardigheden rond de verzorging van een zorgvrager verder inoefenen onder verwijderd toezicht. M.a.w. je zal je verzorgende en zorgkundige technieken en inzichten  in de praktijk nog beter leren beheersen gericht op andere doelgroepen zoals de gezinszorg en thuiszorg-vervangende settings. 

Inhoud

Uitvoeren van onderstaande taken onder verwijderd toezicht
·        Uitvoeren van toilet aan de lavabo
·        Detailzorgen
·        Aan- en uitkleden van zorgvragers
·        Meten van parameters
·        Incontinentiemateriaal aanbrengen
·        Observeren en rapporteren.
·        Aanbrengen van steunkousen,..
·        Huishoudelijke taken
·        Ondersteunen van psychosociaal welbevinden van de zorgvrager
·        Zinvolle dagbesteding

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

De volgorde van de stagemodules moet gerespecteerd worden. 

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Stage verzorgende taken 4 na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.