Module /  Zinvolle dagbesteding in de zorg

In deze module leert de cursist het welzijn van de cliënt bevorderen door het organiseren en begeleiden van een zinvolle dagbesteding.

Inhoud

 • Kennis van verzorgingstechnieken 
 • Hygiënische zorgen: toilet aan de lavabo, bedbad, haarverzorging, mondhygiëne, nazorg
 • Aan- en uitkleden van de zorgvrager
 • Bedopmaak
 • Basiskennis van geneesmiddelen
 • Basiskennis van parameters
 • Maatregelen bij uitscheiding
 • Kennis van het voorkomen van doorligwonden
 • Beroepsgeheim 
 • Rapporteren

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

 • Opleidingscheques
 • Kinderbijslag

Toelatingsvoorwaarden

Bij de start van dit onderdeel dient de cursist niet te beschikken over bepaalde competenties.

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Zinvolle dagbesteding in de zorg na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.