Opleidingen / ICT - Grafisch, Computer & Smartphone / Diplomagerichte opleiding / Uitvoerend CAD-tekenaar bouw / Bestekken en bouwadministratie

Bestekken en bouwadministratie

Officiële benaming: Bestekken en bouwadministratie

In deze module leer je:

 • de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en wegen – milieu – 
 • de organisatie van de ruimtelijke ordening – structuurplan – attesten en vergunningen – stedenbouwkundige problematiek – uitvoering van bouwwerken – aanbesteding – bouwadministratie – overeenkomsten tussen bouwheer, architect, uitvoerders
 • lastenboeken en meetstaten opmaken
 • aanbestedingen & regels nazien

 • Opleidingscheques
 • Vlaams Opleidingsverlof

Geen cursussen gevonden

Liever iets anders

 • AutoCAD basis

  In deze module leer je de basisentiteiten gebruiken en beheren, van lijntekening tot printen op schaal. 
  Dit is een cursus 2D-tekenen waarin je efficiënt je tekeningen leert creëren, aanpassen en printen. 
 • AutoCAD 2D

  In deze module wordt AutoCAD verder uitgediept zodat je in staat bent om op een vlotte en doorgedreven manier met het pakket te tekenen. Je leert je 2D-tekeningen realiseren en optimaliseren, ongeacht de vorm of afmeting. 
 • AutoCAD 3D (REVIT)

  In CAD 3D leer je tekenen met Revit, een tekenprogramma dat inspeelt op het BIM - Building Information Modelling - in de bouw. 
  REVIT staat voor REVISE and EDIT ofwel: nakijken/corrigeren en opmaken/aanpassen.
  REVIT is een up-to-date tekenprogramma voor onder andere bouwkundig tekenaars en architecten.
  Het programma genereert zelf gevelzichten, doorsnedes, 3D-zichten en realistische foto-aanzichten.
 • Toegepast CAD-Tekenen in de bouw

 • Toegepaste wiskunde

 • Sterkteleer

 • Bouwfysica

 • Topografie Basis

 • Computerbeheer

  In deze module krijg je een Inleiding op de computer over de bestandstypes die verband houden met het CAD-tekenen.

 • Ontwerptekenen bouw

 • Uitvoeringstekenen bouw A

  In deze module werk je een bouwaanvraag uit van een eenvoudige woning.

 • Uitvoeringstekenen bouw B

  In deze module focus je op het verder ontwikkelen van projecten.

 • Bouwconstructies ruwbouw

 • Bouwconstructies afwerking

  In deze module wordt dieper ingegaan op constructiedetails en speciale constructies.
 • Tekenen elektro-fluïda

  Installaties in gebouwen ontleden en tekenen

 • Veiligheid bouw

 • Werkplekleren voor een bouwkundig tekenaar

  In de module werkplekleren ga je de aangeleerde competenties en vaardigheden van de opleiding toepassen in de praktijk. Je loopt effectief stage op een werkplek waar verschillende competenties aan bod kunnen komen. Afhankelijk van interesses en toekomstperspectieven schrijf je een stageplaats aan: een studiebureau, bouwonderneming, architectenbureau, of openbare dienst, ... Je gaat de boeiende werkuitdaging aan en je toetst je kennis af in de praktijk. De module stage is een uitgelezen kans om ervaring op te doen en zo verhoog je de kans dat je snel de ideale job vindt op de arbeidsmarkt.